Ordföranden hälsar Daniel Järnros välkommen till novembermötet

  • Daniel berättar om slottet i Gräfsnäs och om personer knutna till slottets historia
  • Många historier längs Liveredsvägen
  • Stämningsfullt under kvällen
  • Kaffe och lottdragning avslutade mötet
  • Daniel berättar om slottet i Gräfsnäs och om  personer knutna till slottets historia
  • Många historier längs Liveredsvägen
  • Stämningsfullt under kvällen
  • Kaffe och lottdragning avslutade mötet