Höstupptakt i St Mellby kyrka

Bernt Johansson visade och berättade om kyrkan.

  • Bernt Johansson berättar om kyrkan
  • Resonemang i en manlig krets
  • Kyrkobyggnadens förändring genom tiderna
  • Fika och avtackning i församlingshemmet
  • Bernt Johansson berättar om kyrkan
  • Resonemang i en manlig krets
  • Kyrkobyggnadens förändring genom tiderna
  • Fika och avtackning i församlingshemmet