Månadsmöte i mars 2018

Besök från Hörselverksamheten i Borås

  • Audionom och hörselingenjör på besök
  • Påskmatat lotteribord
  • Öronen på helspänn
  • Ordförande Lennart tackar för en intressant och givande föreläsning
  • Audionom och hörselingenjör på besök
  • Påskmatat lotteribord
  • Öronen på helspänn
  • Ordförande Lennart tackar för en intressant och givande föreläsning

SPF Bjärkebygden – och hör sen
SPF Bjärkebygden fick på sitt senaste månadsmöte i mars besök från Hörselverksamheten i Borås. Kunnigt och sakligt informerades åhörarna om hörhjälpmedel. Det finns en rad tekniska hjälpmedel för hemmiljön. Man kan ha svårighet att höra t ex TV:n, datorn, telefonen eller mobilen. Det kan också vara problem att höra att det ringer på dörren, att brandlarmet tjuter, babyn skriker eller att väckarklockan ringer. Förutom förstärkt ljud kan man då få signaler i form av ljus eller vibrationer. Hörapparaterna utvecklas också i rask takt och det kan vara läge att byta ut sin apparat efter cirka fem år. En väl använd frågestund avslutade en intressant timme.
Efter fikat berättade Björn Bergersen om lärare som undervisat i Erska gamla skola. En hel del skolkort visades också. Det äldsta var från slutet av artonhundratalet med Karl Jakobsson som lärare.
Som vanligt avslutades mötet med dragning på lotterierna som hade påsktema. Några av vinnarna fick ris med sig hem. De lotteriansvariga ska emellertid få ros för som vanligt finurliga och användbara vinster.