Lucia 2016

Föreningen gästas av Bjärke Lucia och framför sitt ljusbringande budskap i kyrksalen med Ulf Esborn som ackompanjatör.
Decembermötet inleds av pastor Bertil Carlsson och medlemmarna lyssnar med intresse.