Vårmöte på Koberg maj 2019

  • Solen lyste som vanligt när vi avslutade vårsäsongen på Koberg
  • Britt-Marie Svensson sjöng och spelade dragspel och hade engagerat en basist
  • Många allsånger blev det utifrån Britt-Maries sånghäfte
  • Flaggan var hissad - för vår skull?
  • Solen lyste som vanligt när vi avslutade vårsäsongen på Koberg
  • Britt-Marie Svensson sjöng och spelade dragspel och hade engagerat en basist
  • Många allsånger blev det utifrån Britt-Maries sånghäfte
  • Flaggan var hissad - för vår skull?