Månadsmöte november

Kören från SPF Hjorten Alingsås sjunger julmelodier.....konferencier är Kent Christiansson. DiktenTomten levandegörs med emfas