Rekommendation till SPF Seniorernas föreningar och distrikt om möten hösten 2020

Även om vi har fått positiva signaler från Folkhälsomyndigheten under sommaren så fortsätter covid-19 sprida sig i samhället. SPF Seniorernas förbund har efter kontakter med regeringen och myndigheter försökt skapa sig en övergripande bild av läget och utifrån detta ta fram en rekommendation för SPF Seniorerna inför hösten. Allt utifrån den kunskap och de riktlinjer som finns i dagsläget.

  • Det är viktigt att vi som organisation fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer säger Peter Sikström,generalsekreterare SPF Seniorerna.

För att undvika att bli smittad uppmanar vi föreningar och distrikt att fortsätta att begränsa sina fysiska möten under hösten 2020. Det är viktigt att vi som organisation fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär bland annat att vi fortsätter hålla ett fysiskt avstånd till andra människor som vi inte träffar regelbundet. Detta blir viktigare ju äldre vi är och är särskilt viktigt inomhus. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vi inte träffas närmare än en armlängds avstånd, vilket gäller både utomhus och inomhus.

Att träffas utomhus på en armlängds avstånd innebär enligt Folkhälsomyndigheten en låg risk för smittspridning. Droppsmitta överförs vid nära kontakter mellan människor och risken ökar vid vistelse inomhus i slutna rum. Vi rekommenderar därför föreningarna att genomföra fysiska möten utomhus.

Tänk också på att det är mycket viktigt att inte samåka i bil till aktiviteter och att inte åka med kollektivtrafiken. Om man exempelvis tänker ta en kaffe tillsammans så är det att rekommendera att ha med sig egen kaffetermos/fika. En liten flaska handsprit i jackfickan är också bra att ta med så att man kan rengöra händerna innan man fikar. Om man ska spela boule kan det lilla klotet behöva desinficeras mellan varven, alternativt att alla är noga med att använda handsprit. Detsamma gäller andra sporter där det finns kontaktytor såsom kontrollerna vid orientering.

Möten inomhus rekommenderas inte generellt av Folkhälsomyndigheten. SPF Seniorernas förbund rekommenderar att ni enbart i undantagsfall genomför möten inomhus, och då i mindre grupper med gott om utrymme. Vi avråder helt från aktiviteter som till exempel bridge, schack och andra kort- och brädspel där deltagarna sitter relativt nära varandra och rör vid samma saker.

Klicka här för att läsa vad som gäller vid nödvändiga träffar inomhus

Klicka här för att läsa information och råd för äldre från Folkhälsomyndigheten

Med vänliga hälsningar
Peter Sikström, generalsekreterare SPF Seniorerna