SPF Seniorerna i Dagens Nyheter om äldre och digitaliseringen

SPF Seniorernas generalsekreterare Peter Sikström i DN om digitaliseringen och risken att en del seniorer inte vill, kan eller har råd att hänga med i det digitala samhället.

  • Foto: DN

Det kostar ungefär 7.000 kronor per år att ha tillgång till den digitala världen. Det är enligt Peter ett skäl till varför det är främst äldre som står utanför den digitala världen:
– Man kan förstås säga att det är en prioriteringsfråga, men för många pensionärer går det inte att prioritera – de har för låg pension, säger Peter.

Ett annat skäl att pensionärer halkar efter är att de inte automatiskt får uppdaterad kunskap som många yrkesarbetande får. Här måste kommunerna ta ett större ansvar för det livslånga lärandet:
– Det sägs att vi ska ha ett livslångt lärande i Sverige. Men det gäller inte äldre. Där känner inte kommunerna något som helst ansvar - speciellt inte när det gäller den digitala sektorn, säger Peter.

Läs mer och ta del av vår nya rapport "Digitalisering handlar om människor" här

Läs hela artikeln här (artikeln är låst för icke prenumeranter)