Pressmeddelande: Äldres hälsa – en satsning värd pengarna

- Det gläder mig att Socialdemokraterna uppmärksammar behovet av träning för seniorer. Förutom fysiska vinster kan träningen bidra till att öka seniorers trygghet och bryta en hälsoskadlig isolering och ensamhet. Vi nöjer oss inte förrän alla seniorer får ett tryggt liv. I det ingår rätten till en god hälsa, säger Eva Eriksson, förbundsordförande i SPF Seniorerna.

  • Förbundsordförande Eva Eriksson

Socialdemokraterna presenterade i dag ett trygghetspaket för att bryta ensamheten och förbättra hälsan hos äldre. Trygghetspaketet innehåller bland annat ett statligt stöd om 20 miljoner till föreningsidrott, och ytterligare tio miljoner till friluftsaktiviteter bland äldre. Samtidigt gör Socialdemokraterna ett handslag med folkrörelserna om 30 miljoner kronor för att bryta äldres isolering.

Sveriges fyra största pensionärsorganisationer, med sammanlagt 830 000 medlemmar, arbetar tillsammans för en satsning på äldres träning och motion.

- Jag välkomnar regeringens initiativ. Det ska vara lätt att leva ett aktivt liv, även för oss som är pensionärer. Den här satsningen skapar mer jämlika förutsättningar att delta i idrott och friluftsaktiviteter genom att öka tillgängligheten och att helt enkelt göra det billigare. Samtidigt behövs fler sociala mötesplatser med roliga aktiviteter, mat och gemenskap . Här vill jag se ytterligare skarpa förslag, säger Christina Tallberg, ordförande i PRO.

- Det gläder mig att Socialdemokraterna uppmärksammar behovet av träning för seniorer. Förutom fysiska vinster kan träningen bidra till att öka seniorers trygghet och bryta en hälsoskadlig isolering och ensamhet. Vi nöjer oss inte förrän alla seniorer får ett tryggt liv. I det ingår rätten till en god hälsa, säger Eva Eriksson, förbundsordförande i SPF Seniorerna.

- För att uppnå en jämlik hälsa krävs gemensam ansträngning. Regeringens förslag är en bra början för att även pensionärer ska ta del av samhällets satsningar på en god folkhälsa. När vi äldre mår bra behåller vi självständigheten och minskar vårt behov av samhället hjälpinsatser. Det tjänar alla på, säger Berit Bölander, förbundsordförande i SKPF Pensionärerna.

- Regeringens föreslagna tillskott kan stärka folkhälsan hos äldre, och måste bli långsiktigt om det ska få avsedd effekt. Pensionärsorganisationerna gör en gedigen insats för att med sin verksamhet öka samhörighet och gemenskap. Även detta bidrar till hälsa och livskvalitet, säger Monica Blomberg, förbundsordförande i RPG.

BAKGRUND

Effekten av träning för äldre är stor. Idrott och motion bidrar till att många håller sig friska, ger lust och glädje i fritiden och ett socialt sammanhang och gemenskap. Regelbunden fysisk aktivitet, styrke- och balansträning tillsammans med bra matvanor och koll på medicinerna förebygger fallolyckor och andra skador. Cirka 70 000 personer om året skadar sig så allvarligt efter ett fall att de blir inlagda på sjukhus. Fallolyckor leder varje år till 1 700 dödsfall.

Pensionärernas riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna, SKPF Pensionärerna och Riksförbundet pensionärsgemenskap (RPG) har tillsammans med Riksidrottsförbundet tidigare föreslagit ett Äldrelyft som inledningsvis skulle satsa 10 miljoner kronor på:

  • Statligt stöd för mer träning och gemenskap för personer som är 65 år och äldre
  • Folkbildningssatsning på mat och måltid för personer som är 65 år och äldre
  • Fler mötesplatser samt tillgång till anläggningar på dagtid för fysisk aktivitet för personer som är 65 år och äldre

De fem organisationerna vill att satsningen innehåller följande tre delar:

  • Fysisk aktivitet för att må bra och orka mer
  • Gemenskap för att minska ensamhet och isolering
  • Måltids- och matlagningskurser för att öka kunskapen om maten och måltidens betydelse

Pressmeddelandet som en PDF