Öka insynen i privat välfärd

Även anställda och uppdragstagare hos privata utförare i hälso- och sjukvården samt äldreomsorg ska ha rätt till meddelarskydd. Det anser SPF Seniorerna och stöder därmed förslaget i utredningen Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62).

  • Ökad insyn i välfärden

Förbundet anser att rätten för anställda som arbetar på medborgarnas uppdrag att till massmedia lämna visa uppgifter är en grundläggande del i offentlighetsprincipen. Ytterst syftar den till var och ens möjlighet att skärskåda makten och utkräva dess ansvar.

Förbundet stöder inte utredningens förslag att offentlighetsprincipens övriga delar ska gälla privata utförare av verksamhet inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen. Det gäller huvudmannens skyldighet att öppet registrera inkomna och upprättade handlingar samt att arkivera och utlämna kopior av dem.

Klicka här för att läsa remissvaret i sin helthet