Kompensera seniorer för skärpt amortering

- Jag beklagar regeringens beslut om förstärkt amorteringskrav. Seniorers inkomster är lägre än förvärvsarbetandes och de ökar inte i samma takt som lönerna. Dessutom tvingar det äldre att bo kvar i en olämplig bostad istället för flytta till en bostad där man kan leva hela livet. Därför drabbas seniorer särskilt negativt såväl ekonomiskt som socialt av skärpt bolåneamortering.

  • Förbundsordförande Eva Eriksson

Seniorerna bör nu kompenseras. Ett bra sätt är genom att kraftigt höja taket för bostadstillägget för pensionärer och även att fler ska kunna få rätt till bostadstillägg genom förändrad förmögenhetsgräns, säger Eva Eriksson, förbundsordförande i SPF Seniorerna.

BAKGRUND

Regeringen beslutade igår att godkänna Finansinspektionens förslag om förstärkt krav på amortering av bolån. Nya bolånetagare med bolåneskulder som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera minst 1 procent av skulderna utöver dagens amorteringskrav. De nya reglerna ska börja gälla den 1 mars 2018.

SPF Seniorerna har kritiserat förslaget vid ett flertal tillfällen. Bland annat i sitt yttrande över Finansinspektionens förslag och i ett öppet brev till Finansinspektionen.

Eftersom det är inkomsten som ska bestämma hur mycket som ska amorteras, kommer pensionärer i strykklass då pensionärers inkomst bara är 50–60 procent av vad man hade för några år sedan som förvärvsarbetande. Yngre, som också drabbas av amorteringskravet, kan däremot se fram emot högre inkomst år från år. Amortering kan betraktas som sparande. Seniorer har sparat färdigt, oftast till en bostad som är lämpligare när krämporna börjar göra sig påminda. För redan hårt ansatta pensionärer blir det svårare att skaffa sig en ny tillgänglig bostad. SPF Seniorernas beräkningar visar att skärpt amorteringskrav kommer att göra det omöjligt för 90 procent av seniorerna i storstäderna – speciellt ensamstående kvinnor – att kunna flytta till en ny tillgänglig bostad.

Bostadssocialt är skärpta amorteringskrav förödande för seniorer. Cirka 65 procent av nyblivna pensionärer äger en bostad, sedan 20–25 år, som så gott som alltid brister i tillgängligheten när man blir äldre. Med hårdare amorteringskrav kommer många fler seniorer att bli "inlåsta" i en olämplig bostad, vilket medför större behov av hemtjänst, äldreomsorg och vård – och ökade kostnader för det allmänna. Därtill kommer många barnfamiljer att missa chansen att köpa ett överkomligt, lagom nedslitet, egna hem eller radhus, som vi seniorer lämnar.

Redan för två år sedan föreslog Utredningen om bostäder för äldre (S 2014:10 ) att boendeutgiftstaket i reglerna för bostadstillägg för pensionärer ska höjas till åtminstone 7 300 kronor i månaden (Bostäder att bo kvar i, SOU 2015:85).
 
Klicka här för SPF Seniorernas remissvar
Klicka här för SPF Seniorernas öppna brev