Feedback insänt till Strömstadtidningen

Corona och pensionärer

Vi har mycket att visa uppskattning för i dessa tider.

Pensionärer sägs tillhöra den största riskgruppen under rådande corona pandemi men rent allmänt är vi friska och krya.
Det är många av oss som behöver sjukvård och omsorg med mediciner och annat. Vi kan vara extra mottagliga för olika sorters virus och smitta.

I kristider så visar sig även solidariteten från olika håll. Många vill och kan hjälpa varandra med olika saker i tillvaron. Vi kan få levererat färdiglagad mat eller kaffebröd från ett flertal av våra restauranger och affärer.
Det är fantastiskt att så många, genom privata initiativ, ställer upp och vill hjälpa oss äldre med matinköp och att tex hämta mediciner. Många hjälper sina äldre anhöriga.
Sjukvården som ställer upp med anpassade besök i särskilda fall och vid överenskommelse. Alla kulturarbetare som överraskar med underhållning, utomhus eller digitalt, det gör att tillvaron blir lättsammare. För att inte glömma biblioteket, som är värdefull resurs. Genom digital teknik har vi närhet till kyrkan och kan ta del av gudstjänster och olika sammankomster. Det fungerar så bra.

Vi kan kontakta Kommunens stödtelefon tel. 136 87 måndag-fredag 08.00-16.30 svarar på frågor om hjälp att handla, apoteksärenden mm. Berith Cullsjö och Ingela Baatz hjälper gärna till i olika sammanhang.

Tack alla ni som ställer upp för oss pensionärer i kristider. Det är med stor uppskattning vi vet att det finns stöd för oss.
Med vänliga hälsningar

Wolfgang Schwartz, ordförande
SPF Seniorerna Strömmen, Strömstad.