Linedance

Linedance 2022!

Ø Den ”gamla” Linedance gruppen börjar den 11 januari i Högbo Folkdansgilles lokal på Stallgatan.

Ø Nybörjargrupp i Linedance starta den 31 januari i Högbo Folkdansgilles lokal på Stallgatan.
    Pga rådande pandemi (skrivet den 13 januari) så finns det i skrivande stund inga platser kvar.