Boule

SPF Seniorerna Syrenen - Boule Valhalla

  • Boule Valhalla

Vi börjar spela boule på Valhalla onsdagen den 5 maj kl 13.00

Vi spelar med vissa restriktioner, med begränsat antal spelare, på
varannan bana, för att kunna hålla avstånden till varandra, vi spelar
på max fem banor. Kom 15 minuter före!

Vi i Syrenen spelar boule varje onsdagar kl 13.00 ca 2 timmar, med en
fikapaus efter halva tiden

För information och frågor ring:
Britt-Marie Rooth tel. 070 - 649 53 35 alternativ Ann Göransson 070-716 62 56