Resultat enkät 2021

RESULTAT PÅ ENKÄT 2021
Utfall av boendeenkät inom SPF Seniorerna, Syrenen i Sandviken

Vi i boendegruppen vill tacka alla som hjälpt till att svara på denna enkät samt de synpunkter vi fått. Se enkäten i detalj! <= Klicka här!.
Vi märker att det finns ett stort behov att kunna vara med och påverka framtida boende och vi i boendegruppen arbetar för att påverka privat fastighetsbolag och andra aktörer så att behovet av Senior och Trygghetsboende i Sandviken tillgodoses.
138 personer har svarat på enkäten och om vi fokuserar på majoriteten av svaren så ser det ut så här:
> 65% är Gifta eller Sambo, 35% är Ensamboende
> 79% är äldre än 70 år
> 62% bor i villa/radhus och totalt är det 85% som äger sitt boende
> 76% vill bo kvar och 24% vill byta boende
> Av de som vill byta boende vill 23% flytta till Trygghetsboende och 15% till Seniorboende.
> Merparten av de som vill byta boende ser en flytt inom 5-10år

Det som var förvånande för mig är att så många i vår förening bor i egna hem och äger sitt boende. Att så många vill bo kvar tror jag beror på många olika anledningar. En anledning är att man vill bo kvar så länge man kan och orkar. Sen när man vill byta boende så är det Trygghetsboende som lockar mest för dom som är över 75år.

Sammanfattningsvis så finns det idag ca 50 personer i vår förening som inom närmaste åren vill byta bostad till Trygghetsboende eller Seniorboende. Även om behovet inte är lika akut idag som det var för 3–4 år sedan innan Kanalgården, Björkgatan och Sveavägen 18 fanns, så har vi en ökande äldre befolkning och behovet av Trygghets-Seniorboende kommer alltid att finnas. Vi inom boendegruppen har förnärvarande inga uppgifter om flera nybyggnationer för seniorer. Vi arbetar nu vidare med att kontakta privata fastighetsbolag och andra aktörer för att presentera våra medlemmars framtida behov samt höra vad de har för planer för seniorboenden i Sandviken. Vi återkommer med en statusrapport i början av 2022.
Krister Lundgren