Kommittéer och ombud

Ledamot i kommunala pensionärsrådet. Berit Lusth.
Studieansvarig och ombud vid Vuxenskolans årsmöte. Berit Lusth
Boendegruppen. Krister Lundgren
Webmaster och IT-ansvarig. CG Haglund
Resor. Anders Norstedt
Friskvård/Hälsofrämjande aktiviter. Ingalill Hedborg
Programkommittéen. Anders Norstedt, Kersti Cederstam, Barbro Bejmar, Berit Lusth,
Göran Berter.
Festkommitén. Maud Gerdin, Maud Westerberg, Eva Svangård, Annica Svedlund,
Gerd Versterlund, Berit Järlstig. Ersättare Barbro Olsson.
Mötesvärdar. Kerstin Eriksson och Agneta Östlund-Nilsson.