Kommittéer och ombud

Ledamot i kommunala pensionärsrådet. Berit Lusth.
Studieansvarig och ombud vid Vuxenskolans årsmöte. Berit Lusth
Boendegruppen. Bo Lusth
Webmaster och IT-ansvarig. CG Haglund
Resor. Anders Norstedt
Friskvård/Hälsofrämjande aktiviter. Ingalill Hedborg
Programkommittéen. Henning Eneström,Anders Norstedt, Kersti Cederstam, Berit Lusth, Göran Berter och Anitha Eriksson.
Festkommitén. Maud Gerdin, Maud Westerberg, Annika Berter, Eva Svangård, Karin Färlin, Annelie Hjalmarsson, Gun-Britt Holmström, Eva Karlberg, Britt Lusth, Lena Paschen, Virpi Russka, Maria Schelen, Kersti Cederstam. 
Övriga funktionärer: Margareta Axell, Olof Eliasson, Inge Ericsson, Sven-Olov Eriksson, CG Haglund, Mårten Hedborg, Thor Nielsen, Göran Berter, Bo Lusth, Göran Olsson, Barbro Folkesson-West, Sven West
Mötesvärdar. Kerstin Eriksson och Agneta Östlund-Nilsson.