Kontakta oss

Anders Asplund

Revisor

Annika Berter

Utbildning

Kersti Cederstam

Utbildning

Anitha Eriksson

Medlemsregisteransvarig CU

Carl Gustaf Haglund

Webbredaktör,Medlemsregisteransvarig CU,Data

Margareta Montalvo

Valberedning,Folkhälsa/Friskvård

Anders Öhrman

Resor

Anders Wallin

Valberedning ordförande

Ingalill Hedborg

Folkhälsa/Friskvård

Catharina Lagerberg

Valberedning

Anne-Cristine Anki Randwiir

Valberedning

Berit Lusth

Utbildning,Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie