Kontakta oss

Personbilden är ej tillgänglig.

Henning Eneström

Styrelsen ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Torkel Eriksson

Styrelsen vice ordförande, Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Vivianne Andersson

Styrelsen sekreterare, Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Karin Lindström

Styrelsen kassör, Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

KG Wiklander

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Berit Lusth

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Ingalill Hedborg

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Carl Gustaf Haglund

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Anitha Eriksson

Styrelsen ledamot