Ordförande har ordet

  • Göran Berter

 Ordförande har ordet                                                                Nr 9      21:a november 2021

Nu närmar vi oss advent.Tiden därefter fram till jul är riktigt härlig. Det är då vi som seniorer har tid att njuta av våra fina traditioner med ljus och vacker julmusik. Vi kan väl delegera planerandet och eventuell julstress till den yngre generationen, ”Pay back time is here”eller!?
Vid kommande månadsträff kommer som lovat information om kommande dagverksamhet på Hedåsgården, en verksamhet som fokuserar på att bryta ofrivillig ensamhet. Dessutom får vi värdefull kunskap om hur man som senior skyddar sig mot bedrägerier och andra brott. Vi kommer vid decembermötet åter för se och höra Lucia med tärnor. Den alltmer ökande Covid-19 smittspridningen i våra omgivande länder är oroande. Vi kommer följa FHMs rekommendationer för att säkra alla aktiviteter som vi ansvarar för och rekommenderar fortsatt vaccinering. Vårt förbund rekommenderar att alla medlemmar hörsammar FHMs rekommendation att ta den tredje påfyllnadsdosen om detta inte tidigare gjorts.
Till sist vill jag önska alla välkomna till månadsmötet den 22e november och ”Glögg träff” på Hälsans stig den 8e december. Mer info kommer inom kort.
Ha det gott!
Göran