Ordförande har ordet

  • Göran Berter

Ordförande har ordet                                                               Nr 6       9 september 2022

Vilken säsongsupptakt vi hade i Högbo! Det kom fler än 70 vilket var betydligt fler än vad som var planerat. Tack vare flink kökspersonal i gruvstugan fick nog alla kaffe och smörgås. Vid senaste styrelsemötet noterade vi att tillströmningen av nya medlemmar är fortsatt stor. Det bekräftar att vi gör en hel del saker rätt, men glöm inte att återkoppla och komma med era synpunkter. Vi har nu tagit fram en ny broschyr för att sprida mer info om våran förening. Nyligen skickade vi ut ca 270 brev till kommuninvånare som blivit pensionärer de senaste tre kvartalet. Vi tror att det kommer göra oss mer synliga och skapa intresse för vår förening. Vår förening växer i antalet medlemmar och även antal aktiviteter. Därför behöver vi fler ”händer” som hjälper till. Det är trevligt och personligen känner jag och övriga funktionärer i föreningen en varm respons från er. Varför inte vara med i programkommittén eller komplettera Anders Norstedt i resekommittén. Månadsträffarna och pubkvällarna behöver även förstärkas. Hör av er vetja!

Planeringen för kommande 60plus mässa den 18 - 19 oktober på Monitor arena i Gävle är igång. Information om föreläsningar och utställare kommer inom kort.

Det är snart dags att rösta om ni inte som många andra har förtidsröstat. SPF centralt har utarbetat ett ”boendepolitiskt” program som är skickat till alla partier. Återkopplingen har varit usel, endast två partier har svarat. Vi kommer inom ramen för KPR (Kommunala Pensions Rådet) följa upp ärendet. Dokumentet kommer finnas på vår hemsida. Noterbart är att KPR kommer ligga direkt under kommunstyrelsen framöver.

Ni noterar säkert att vi nu kommer ha månadsträffar och pubaftnar på Drömfabriken. Styrelsen m.fl. tycker att vi får en trevlig lokal centralt, som passar oss funktionellt bra både avseende utrymme och lättarbetat kök till en betydligt lägre hyreskostnad. Vi kommer fortsättningsvis ha kvar våra styrelsemöten, kontor och arkiv på Valhalla. Valhalla kommer vara tillgängligt för oss fortsättningsvis också för större arrangemang och gemensamma aktiviteter med PRO.

Kultur- och fritidsnämnden har skickat på remiss Utredning om Valhalla. Utredningen omfattar föreningsverksamhet och uthyrning av Valhalla samt tankar på ett ” seniorernas hus. Vi har besvarat utskicket. Vi återkommer med mer info under senare delen av oktober.

Till sist vi ses på Drömfabriken måndagen den 12:e september. OBS tiden kl. 14.00! Per Engman är värd att höra flera gånger och kryddat med lite energi information. Aktuellt tema i dessa dagar.
Vi ses och hörs!
Göran