Välmående

Syrenen erbjuder gemenskap genom regelbundna månadsträffar,
studiecirklar, studiebesök, motionscirklar, resor, luncher, fester m.m.

Syrenen har via KPR (kommunala pensionärsrådet) möjligheter att
försöka tillvarata medlemmarnas rättigheter gällande bl.a. vård och omsorg.