Utbildning

UTBILDNING  

Datakurser
Vi kan göra kurser för alla med olika förkunskaper.
Om du är intresserad kontakta Kjell Höddelius 076–340 07 87

Körsång (vilar p g a rådande omständigheter)
Att sjunga i kör ger social samvaro och mycket glädje. Kom med i SPF-kören Syrenen under ledning av Gunnar Aldén. Övning torsdagar 09.30 – 12.00 på Västanbygården. Konserter och framträdanden av olika slag ger också fina upplevelser.

Allmänt

Mottot för all verksamhet i SPF Syrenen är att bereda tillfälle till aktiviteter, som är intressanta för våra medlemmar. Vi försöker variera utbudet så mycket som möjligt, lägga till nya idéer och rensa ut sådant, som inte tycks vara av intresse.


SPF samarbetar med SV-Studieförbundet Vuxenskolan.