Luncher

SPF-luncher på Oden Bistro

Här har Du en möjlighet att komma och äta lunch och träffa andra medlemmar i föreningen. Vi träffas och trivs på restaurang Oden Bistro.
Du behöver inte anmäla dig i förväg. Representant från SPF:s styrelse kommer att finnas med varje gång.

Följande tisdagar träffas vi kl. 13.00 
• 14 september 
• 12 oktober 
• 16 november 
• 7 december 

Kom dit vet ja!