Nya 60+ Seniorboendet

Ny information (28 april 2022) om nya 60+ seniorboendet i Sandviken.

Under förra informationsmötet den 6 april fick deltagarna fylla i en enkät om hur dom önskar sin lägenhet samt husets utformning. Bifogat finner Ni resultatet av enkäten. Noterbart är att många är intresserade av boendet på Dalbacken bakom gamla Åhlenhuset men många också av boendet Trumpeten 20 bakom Lidl. Det finns fortfarande plats för fler intressenter vilket skulle öka möjligheten att båda projekten blir av.
Nästa informationsmöte om projektet kommer hållas av Pronordic och TB-Gruppen den 25 augusti kl 13:00-15:00 på Folkets Hus i Sandviken. Separat kallelse till mötet kommer i början av augusti med anmälan om deltagande till mötet.

Här kommer den senaste informationen från Pronordic och TB-Gruppen om seniorbostadsrätterna 60+ i Sandviken:
· Beslut om vilket av projekten som ska byggas eller om båda projekten byggs kommer att
  fattas  senast 15 maj.
· Arkitekter börjar rita i juni. Slutleverans av ritningar 23 augusti.
· Lottning av turordning för att teckna bokningsavtal
   o   Turordningen lottas vid nästa informationsmöte den 25 augusti. Om intressent inte kan
         närvara vid mötet lämnas en intresseanmälan till mäklarna och man deltar då i lottningen.
   o   Därefter tar mäklarna kontakt i turordning och intressenterna får välja lägenhet och teckna
        ett bokningsavtal. Bokningsavtalet är inte juridiskt bindande utan ger endast en möjlighet att
         teckna bindande förhandsavtal för den specifika lägenheten, vilket preliminärt sker vid
         årsskiftet.
· Bokningsavtal från 1 september
· Förhandsavtal preliminärt 1 januari
· Exklusivt för SPF Syrenens medlemmar fram till dess att alla som önskat tecknat
   bokningsavtal har gjort det (preliminärt mitten av september)
· Sammanställning av enkäten bifogas i separat fil.
· Trygghetsförsäkringen bifogad i separat fil.

Krister Lundgren
SPF Seniorerna Syrenen
Boendegruppen

Bilagor:
Sammanställning enkät.  image9a73.png
Trygghetsförsäkring.         imageasky.png