Styrelsen

Styrelsen består av Ordförande, Sekreterare, Kassör samt 6 st ledamöter

Ordförande  Christer Rönn         ch.ronn46@gmail.com                       
                     Mobil 0760-258513
Sekreterare  Eva Alm                  eva@ulmus.org
                     Mobil 070-569 59 01
Kassör          Dan Alm                  dan@ulmus,org
Mobil             073-9414997
                 
Ledamot       Göran Nordström   k.goran.nordstrom@gmail.com 
                      Mobil 070-5601178
Ledamot       Curt Morén              curt.moren@outlook.com           
                      Mobil 073-7075966
Ledamot       Per-Artur Jonsson  per.artur.jonsson@gmail.com     
                     Mobil 070-2268595
Ledamot       Bengt Lindqvist      bengt.lindkvist49@gmail.com     
                      Mobil 070-7530355
Ledamot       Anita Gustafsson  anita.gson45@gmail.com           
                     Mobil 070-3254992
Ledamot       Hans Blom               hasseblom43@gmail.com
                      Mobil 070-5846988