Styrelsen

Styrelsen består av Ordförande, Sekreterare, Kassör samt 6 st ledamöter

Ordförande  Christer Rönn         soch7@telia.com                       
                     Mobil 0760-258513

Sekreterare  Anita Gustafsson  anita.gson45@gmail.com           
                     Mobil 070-3254992

Kassör          Bertil Jansson        bertil.41068@telia.com               
                     Mobil 070-5398680

Ledamot       Göran Nordström   k.goran.nordstrom@gmail.com 
                      Mobil 070-5601178
Ledamot       Curt Morén              curt.moren@outlook.com           
                      Mobil 073-7075966
Ledamot       Per-Artur Jonsson  per.artur.jonsson@gmail.com     
                     Mobil 070-2268595
Ledamot       Bengt Lindqvist      bengt.lindkvist49@gmail.com     
                      Mobil 070-7530355
Ledamot       Solveig Rönn           soch7@telia.com                       
                     Mobil 0760-258513
Ledamot       Hans Blom               hasseblom43@gmail.com
                     Mobil 070-5846988