Månadsträff mars 2022

Sista träffen på Restaurang Porten efter översvämningen vid Bomhus Folkets Hus.
Vid träffen var vi 53 st. som bjöds på underhållning av trubaduren "Walle" samt information, fika och lotteri.