Mån. möte jan 2019

Månadsmöte den 8 januari. Vice ordf Curt Morén hälsade Rickard Gardberg från Konsument Gästrikland välkommen.

SPF Rudan hade månadsmöte den 8 januari med 46 medlemmar. Vice ordf Curt Morén hälsade Rickard Gardberg från Konsument Gästrikland och alla medlemmar välkomna till årets första månadsmöte. Vi fick veta mycket matnyttigt om vad som gäller oss konsumenter. Det finns inga rättigheter att få öppet köp eller garantier på varor. Vi ska spara kvitton i tre år för att kunna reklamera en vara, vi har en ångerregel på 14 dagar, prishöjningar får avvika 15 procent, kreditkort bör användas vid nätköp. Konsument Gästrikland finns på biblioteket tel 17 50 50 , tjänsten är gratis.

Göran berättade om KPR:s arbete, ett projekt om samarbete inom åldringsvården, som har påbörjats i bl a Bomhus. Anita berättade om nya resor som tillkommit under våren. Alla resor finns på vår hemsida. Anmälningslista till vårfesten skickades runt. Kommande aktiviteter är en Eckeröresa med em-turen och vårfest i mars. Mötet avslutades med kaffe och smörgås innan lottdragning och vi fick ta del av ett rikligt prisbord.