Månads- och årsmöte 14 februari 2017

Månads- och årsmöte 14 februari 2017

  • Årsmöte 2017

Årsmöte Bomhus Folkets Hus kl. 14.00
Antal besökare 64 st.

Mötet inleddes med att Taina Pyhälä från Landstinget informerade ombenskörhet.

Verksamhetsberättelse för år 2016

Föreningens styrelse har under året varit
Ordförande Håkan Olsson
Vice ordförande Göran Nordström
Sekreterare Anita Gustafsson
Kassör Milton Carlson
Ledamot Olle Bäckman
Ledamot Curt Morén
Ledamot Tove Weiring
Suppleant Gun-Britt Broberg
Suppleant Per-Artur Jonsson

Medlemsantalet var vid årets slut 2016-12-31 149 personer
Månadsmötena har varit i Bomhus Folkets Hus.
Sammankomsterna har gett deltagarna möjlighet till social samvaro med fika,
information om verksamhet, lotterier mm, men även kulturella inslag av varierade art.

9 st protokollförda styrelsemöten har genomförts under året.

Månadsmöten
På alla möten har vi haft kaffe och smörgås och det sedvanliga lotteriet.
Rapportering från distrikt, Samarbetsråd och övrig information.

Årsmöte med årsmötesförhandlingar. 9 februari 2016. 52 st Närvarande.
Omval av Håkan Olsson som ordförande för ett år.
Omval av Curt Morén, Olle Bäckman och Tove Weiring för 2 år.
Ett år kvar har Anita Gustafsson och Göran Nordström och Milton Carlson.
Omval av två suppleanter Gun-Britt Broberg och Per-Artur Jonsson för 1år..

Val av funktionär på ett år.
Verksamhetsgrupp, en nyordning i samverkan
Programansvariga: Curt Morén, Olle Bäckman, Bernt Söderman
Reseansvarig: Anita Gustafsson, Birgitta Carlson
Friskvårdsansvariga: Karin Fagerlund, Curt Morén och Anita Gustafsson
Studieansvarig: Anita Gustafsson
Trafikansvarig: Curt Morén
Övriga medhjälpare Gun-Britt Broberg, Christer Rönn, Johnny Weiring
-------------------------------

Bouleansvarig: Rolf Wåhlander
Hemsideansvarig: Håkan Olsson
Bowlingansvarig: Arne Carlsen
Fotoalbumansvarig: Bertil Gustafsson
Canastaansvarig: Birgitta Andersson
Hörsel-och synansvarig: Rolf Wåhlander
Bokcirkelansvarig: Britt-Inger Jonsson
Revisorer: Johnny Weiring och Bernt Kjellman
Fest och resursgrupp Kjell och Inga Karlsson,
Bertil och Anita Gustafsson
Rolf och Monica Wåhlander,
Tord och Gun-Britt Broberg
Lotteriansvarig: Johnny Weiring, Kenneth Mattson

Månadsmöte/årsmöte den 9 februari 52 st närvarande
Kjell Wallin berättade på ett intressant sätt om olika fåglars liv och förutsättningar under vintern
Föreningen bjöd på kaffe och goda semlor. Mötet avslutades med lotteri och ett välfyllt prisbord.
Månadsmöte den 8 Mars 47 st närvarande.
Owe Rosén berättade tillegna bilder om sin resa i Fjärran Östern.
Mötet avslutades med lotteri och ett stort prisbord.

Månadsmöte den 12 April 45 st närvarande
Åke Holmgren pratade från ett inspelat band till bilder om Bomhus historia.
Mötet avslutades med fika och sedvanligt lotteri och ett rikt prisbord.

Månadsmöte den 10 Maj 52 st närvarande
Våravslutning.
Vi började med en klurig tipsrundan som slutade vid boulebanan där vi fick prova på att spela lite boule innan vi återvände till FH och fick en god sallad och kaffe med kaka. Karin Fagerlund hade tagit med sig fyra medarbetare från Seniorradion, som presenterade sina olika arbetsuppgifter och hur de uppmärksammar speciella frågor för äldre. Mötet avslutades med sedvanligt lotteri.
Glad sommar önskade vi varandra.

Månadsmöte den 13 September. 43 st närvarande.
Max Hebert, dramatiker, berättade intressant från sin verksamhet . Mötet avslutades med sedvanligt stort lotteri.

Månadsmöte den 11 Oktober 44 st närvarande.
Brynäsprofilen Jan-Erik Silverberg berättade ishockeyminnen.
Mötet avslutades med ett stort lotteri

Månadsmöte den 8 November. 46st närvarande.
Putte och Gunnar underhöll med sång och musik. Mötet avslutades med lotteri och fina vinster.

Månadsmöte den 13 December. 82 st närvarande
Ett välbesökt månadsmöte med Lucia från Sjöängsskolans åk 4, därefter bjöds på en god och rikligt tilltagen jultallrik. Anita och Bertil visade bilder från en resa i Vietnam med Kjell och Inga Karlsson.
Mötet avslutades med dragning på lotteriet och vinnarna kunde välja från ett dignande prisbord.

Månadsmöte den 10 januari 2017 59 st närvarande.
59 medlemmar kom för att lyssna till Göran Persson, som visade vackra djur-och naturbilder.
Han berättade många trevliga incidenter som han fått uppleva ute i naturen under fotograferingen.

Bowling.
Bowlingen har utövats varje onsdag med 8-14 deltagare per gång med uppehåll under sommaren

Canasta Canasta
har spelats varannan vecka. Det är 8 – 12 deltagare per gång.

Boule
I serietävlingen 2016 kom Rudan på femte plats. .

Aktiviteter
Under sommaren, den 3 augusti hade Anita ordnat ett studiebesök i Forsmark. Vi , 12 st, fick veta mycket om kärnkraftverket och dess hantering under bussturen, som slutade med ett besök nere i slutförvaret.

Trafikdag. Den 19 maj
SPF Hille bjöd in till en trafikdag på Rörbergs flygplats. Många hade hörsammat inbjudan. Det blev en bilorientering i området, vi fick kasta boulekulor och gemensamt samla poäng, och fick göra ett mycket intressant besök i flygtornet. Vi fick också se hur man släckte olika bränder. Vi bjöds på hamburgare och dricka och njöt av det soliga vädret. Välordnat och uppskattat.
 
Bokcirkeln
har utökats och är nu 10 deltagare Britt-Inger Jonsson har ansvaret för gruppen.
Gruppen har träffats 9 gånger.

Resor
Den 13 oktober gjorde 49 medlemmar en resa till Eckerö som Bertil och Anita Gustafsson hade ordnat. På utresan hade Birgitta Carlson tagit fram lite kluringar att sysselsätta sig med. Vi bjöd också på lite godis under färden. 22 st avsmakade viltbordet och övriga åt bricklunch.

Fester
Den 18 Mars hade vi vårfest på Brynäs 44 st närvarande. Det blev en mycket lyckad kväll med bra mat och mycket skratt. Stämningen var på topp.

Den 19 Augusti var det surströmming på Brynäs. 23 st närvarande.

Den 21 oktober kom 41 st till vår höstfest på Brynäs. Wallenbergare stod traditionsenligt på menyn. Stämningen var god och likaså maten.

Syn och Hörsel Ingen aktivitet.

Medlemsregister Ansvarig Kjell Karlsson.

Sammarbetsrådet: Göran N /SPF Rudan står som sammankallande. Under seniordagarna 1-6 okt var Rudan delaktig i Seniorexpo 1/ 10 , Tipsrunda i Hemlingby 2 / 10 och i Kulturhuset 4 / 10

Distriktet: Rudan har haft deltagare på distriktets vår- och höstkonferenser samt deltagit på två ordförandeträffar.

Övrigt
Slutligen vill styrelsen tacka funktionärerna och övriga för det arbete de lagt ned så att verksamheten har fungerat på ett utmärkt sätt.

Gävle den 25 januari 2017

Håkan Olsson  Göran Nordström   Anita Gustafsson
Ordförande      Vice ordförande     Sekreterare

Milton Carlson  Olle Bäckman    Curt Morén
Kassör             Ledamot            Ledamot


Tove Weiring   Gun-Britt Broberg   Per-Artur Jonsson
Ledamot         Ledamot                Ledamot

Johnny Weiring   Bernt Kjellman
Revisor              Revisor