Om föreningen

Föreningslokalen där vi samlas till månadsmöten är Bomhus Folkets Hus, och medlemsavgiften är på 260:-/år, den betalas via SPF centralt. Organisationsnummer 8850021463.

  • Bomhus Folkets Hus

Våra månadsmöten är andra tisdagen kl.14.00 i följande månader.
Våren Januari - Maj och under hösten September - December 

Under året arrangeras tre fester, nämligen: Vårfest i mars, surströmmingsfest i augusti samt höstfest i oktober.

Övriga detaljer, aktiviteter och händelser ser Ni under flikarna 'Almanackaoch 'Aktiviteter' upptill på sidan.

Registrera dig som medlem här.