Om föreningen

SPF Rudan har sina styrelsemöten och medlemsträffar i
Bomhus Folkets Hus. Månadsträffarna är andra tisdagen i månaderna jan-maj och sept-dec

Kan man inte ta sig till månadsträffande kontakta någon i styrelsen om hjälp.