Månadsmöte jan 2018

Vid dagens månadsmöte deltog 59 medlemmar. Ett stort deltagande troligtvis för att höra om fartyget Nedjans tillkomst och fasansfulla öde 9 jan 1954 när den sjönk med 17 mans besättning i hård storm.. En berättelse anförd av Dick Lundberg. Avslutning med kaffe o smörgås samt lotteridragning. Göran tackade för visat intresse.