Månadsträffar

Månadsträffarna hålls på nytt vid Bomhus Folkets Hus nu efter den omfattande renovering från höstens översvämmning.

Träffarna består av information, fika, lotteridragníng samt underhållning. Du som behöver hjälp med transport till månadsmöte, kontakta någon i styrelsen. Telefonnummer se flik ovan "Om föreningen", välj sedan  "Styrelsen".

13 sept
Höstens månadsträffar börjar den 13 sept. 
Vid Bomhus Folketts Hus kl.14.00 med information, fika och lotteri.
Underhällning:
Grannarna som underhåller med sång o musik från tidsepoker.

11 okt
Månadsträff
Vid Bomhus Folketts Hus kl.14.00 med information, fika och lotteri.
Underhällning:
Thresa Mareskjär, hon är jurist och informerar om testamenten, framtidskontrakt mm.

8 nov
Månadsträff
Vid Bomhus Folketts Hus kl.14.00 med information, fika och lotteri.
Underhällning:
Tony Holmberg, chef kustbevakningen i Gävle. Han berättar om sitt uppdrag som piratbekämpare vid Afrikas horn.

13 dec
Månadsträff
Vid Bomhus Folketts Hus kl.14.00 med information, fika och lotteri.
Underhällning:
Vi två sjunger och spelar musik från vår tid.