Månadsträffar

Månadsträffarna hålls vanligtvis andra tisdagen i månaden klockan 14:00, och platsen är tills vidare på restaurang Porten p g a vattenskadan vid Bomhus Folkets Hus.

  • Folkets Hus Vår

Träffarna består av information, fika, lotteridragníng samt underhållning. Du som behöver hjälp med transport till månadsmöte, kontakta någon i styrelsen. Telefonnummer se flik ovan "Om föreningen", välj sedan  "Styrelsen".

Nu, novemberträff och tills vidare är vi på restaurang Porten. (infart mot Korsnäs)
Träffen börjar kl.14.00