Månadsträffar

Månadsträffarna hålls vid Bomhus Folkets Hus kl. 14.00 september - december samt januari och feb. 2025

Träffarna består av information, fika, lotteridragníng samt underhållning. Du som behöver hjälp med transport till månadsmöte, kontakta någon i styrelsen. Telefonnummer se flik ovan "Om föreningen",välj sedan 
"Styrelsen".

För mer information om månadsmötena se almanacka för respektive månad.