Månadsträff

Nu efter 8 månaders renovering efter höstens översvämningar kan vi åter ha vår lokal, Bomhus Folkets Hus som möteslokal.

Månadsträffarna äger rum andra tisdagen i månaderna jan - maj samt sept - dec.
Program kan vara information, fika,lotteri m m.
Medlemmar som inte kan ta sig dit kan kontakta någon i styrselsen för färdhjälp.

8 nov
Månadsträff
Vid Bomhus Folketts Hus kl.14.00 med information, fika och lotteri.
Underhällning:
Tony Holmberg, chef kustbevakningen i Gävle. Han berättar om sitt uppdrag som piratbekämpare vid Afrikas horn.

13 dec
Månadsträff
Vid Bomhus Folketts Hus kl.14.00 med information, fika och lotteri.

11 april
Underhållning:Wild Rowers Irländsk musik