KPR

KPR – Kommunala Pensionärsrådet

Kommunens pensionärsråd ( KPR ) är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärernas riksorganisationer inom kommunen. Länk till Gävle kommun   KPR-möten

Rådet är en viktig kanal till de äldre i samhället, vilka i hög grad omfattas av kommunens beslut.

Det kommunala pensionärsrådet verkar inom hela kommunen och knutet till äldreomsorgsnämden.

Kommunen ska i pensionärsrådet samråda och informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för kommunens pensionärer.

KPR är remissorgan i frågor som berör äldre som har eller kan få aktualitet för kommunens pensionärer. KPR har ingen egen beslutanderätt.

Samarbetsrådets möten.... Tid: 10.00 - 12.00 Plats: Sockerbruksgatan 46