Motionera mera

Samla motionspoäng genom att skriva ut filen "MOTIONERA MERA#

SPF-Föreningarna i Gävle!
Motionera mera
Obs! För dubbelsidig utskrift kom ihåg att välja 2 sidig A4 och "vänd längs kortsida".

Inför Hälsoveckan 2023 har ni möjlighet att samla motionspoäng med spännande vinster. I bilagd fil finns ett Motionskort där ni kan samla poäng med start 1 oktober. 
Inlämning sker enligt beskrivning på kortet i god tid före Hälsoveckan.