Aprils månadsmöte

Månadsmöte i Folkets Hus med många medlemmar runt kaffeborden. Vi fick insyn i en miljö av internationellt samarbete när gävlepolisen Mikael Söderström berättade om sina erfarenheter under FNs organisation då han utbildade Afghanistans poliser i gränslandet mellan krig och fred. Mötet avslutades med fika och lotteridragning.