Månadsträff

Nu är det Bomhus Folkets Hus som gäller

Träffarna äger rum andra tisdagen månaderna 1-5 och 9-12