Närmast gäller vårfest

Under året kommer vi att ha Vårfest, Surströmmingsfest samt Höstfest.

  • Vårfest

Våra fester har vi på  Andra Tvärgatan 21.  Bertil Gustafsson är spindeln i nätet och honom når du på e-post  bertil.g.43@outlook.com eller via telefon 073-542 5850

År 2023

Vårfest 24 mars

Surströming 25 augusti

Höstfest 3 nov

SÅNG:         
Melodi, Glada Änkan
Se, hur vackert glasen imma
VIN, VIN, VIN
Snart vår strupe skall förnimma
VIN, VIN, VIN
Bort med all vår heshet
fram vår glada min.
Inga sorger finnes mer, blott
VIN, VIN, VIN