Mötesreferat

Klicka på de olika rubrikerna

Jullunchen

Vår man i EU"

Hjärt Lungfonden - Räddningstjänsten

Julbord i Bygdegården

Syster Gerd och Hjärnkoll

Iggesundsrevyn

Årsmötesprotokollet

Diabetesinformation

 

Trivselträff i Sockenstugan den 23 januari 2019.
Curt-Olof Rask från Hällskog i Sevalbo visade främst gamla bilder från Österfärnebo, Gysinge och Hedesunda med handdrivna färjor och brobyggnaderna över Dalälven. Gamla bilder lockar och det kom 54 intresserade pensionärer. De fina bilderna inramades med fika och lotterier.
Alvar O