Funktionärer

Ulf Andersson

Trafik

Barbro Bäckman

Valberedning,Revisor

Bengt-Erik Liw

Valberedning,Revisor

Alvar Olsson

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie,Medlemsregisteransvarig CU

Berit Olsson

Medlemsregisteransvarig CU

Agneta Östberg

Webbredaktör

Gun-Britt Wahlén

Resor

Bengt Andersson

Webbredaktör