Funktionärer

Bengt Andersson

Webbredaktör,Valberedning ordförande

Ulf Andersson

Trafik

Barbro Bäckman

Valberedning,Revisor

Inga-Lill Gavell

Valberedning

Bengt-Erik Liw

Revisor

Alvar Olsson

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie,Medlemsregisteransvarig CU

Berit Olsson

Medlemsregisteransvarig CU

Christer Persson

Resor