Om föreningen

Vår förening bildades 1983 och hade vid årsskiftet 2022/2023, 141 medlemmar.

Vi tillhör SPF Seniorerna Gästriklands distrikt och är en partipolitiskt och religiöst obunden pensionärsförening.

Medlemskap i vår förening kan du få om du uppbär pension av något slag eller är gift eller sambo med en pensionär.

Vår strävan är att träffas under gemytliga former till möten, utflykter, studiecirklar, resor m.m, samt att på bästa sätt verka för våra medlemmars bästa.Vi vill gärna ha fler medlemmar i vår förening, så kom med du också! 

Just Du är Hjärtligt välkommen!

Medlemsavgiften i vår förening är för 2022, 200 kronor och vårt bankgirokonto är 5108-9829.

Vid frågor gällande SPF Seniorernas medlemsförsäkring. Ring Skandia Kundservice
tel. 0771-166060.
SPF har förmåner, rabatter och samarbetsavtal med många företag, avtalen framgår varje nummer av vår tidning Senioren. Det betyder inte att vi måste använda de här företagen, det är du som bestämmer.