Syster Gerd

Utdrag av referat från prisutdelningen

Eldsjälen Gerd Andersson prisas av Ribbingska Minnesfonden

Ribbingska Minnesfondens äldrepris på 100 000 kronor går i år till Gerd Andersson, 88 år och tidigare distriktssjuksköterska i Hedesunda i Gävle kommun. Hon får priset för sitt arbete med att främja äldres hälsa, livskvalité och sociala aktiviteter. Priset delades ut i Lund den 24 april vid en temaeftermiddag kring behovet av att förnya den svenska äldrevården.

Ribbingska minnesfondens ordförande Karin Sandberg och pristagare Gerd Andersson

Av Johan Lindskoug - publicerad den 30 april 2019

När Gerd Andersson tar emot priset av Landshövding Anneli Hulthén är hon tydligt rörd.I sitt tacktal berättar Gerd att hon som ung först utbildar sig och arbetar som kanslist och inte har en tanke på att ägna sitt yrkesverksamma liv inom vård och omsorg. Vändpunkten kommer när hennes pappa blir svårt sjuk och får vänta länge på att få en diagnos. Hon utbildar sig då först till sjuksköterska i Gävle och söker därefter in till Statens distriktssjuksköterskeskola vid Karolinska Seminariet.

1958 får hon tjänst i Hedesunda och där stannar hon kvar. Utöver sitt värv engagerar sig att utbilda en ny yrkeskår, hemsamariter. Den långa inställelsetiden för ambulanser från Gävle löser Gerd genom att utrusta ortens taxibilar med syrgastub. 1965 blir hon erbjuden tjänsten som biträdande chef för Hedesundas ålderdomshem och fortsätter där att utveckla äldrevården. 1983 tackar hon ja till att bli biträdande primärvårdschef, en tjänst som behåller fram till sin pension 1991. Under en studieresa i tjänsten till Kanada grips hon av det omfattande och engagerade arbete som där utförs av volontärer. Väl hemma i Hedesunda igen gror tanken på att åstadkomma något liknande för de äldre på äldreboendet Ängslyckan och orten. Så föds idén till Lyckträffen, en social sammankomst för äldre, i äldreboendets lokaler. Helt på frivillig bas bjuder man in till musik, umgänge och fika, varje onsdag och aktiviteten blir snabbt populär. -Det är 28 år vi har hållit på nu, och vi har så mycket roligt. Fast det är inte säkert att jag orkar i 28 år till, vi får hoppas att några yngre vill ta vid, avslutar Gerd Andersson.

Förnya den svenska äldrevården

Två föreläsningar ges även under Ribbingska Minnefondens temaeftermiddag:. Seniorprofessor Yngve Gustafson vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå universitet, föreläser om maten, den viktigaste förutsättningen för en god vård och omsorg av gamla människor
Docent Tove Harnett, lektor i socialt arbete vid Lunds universitet, föreläser om nya perspektiv på äldres rättigheter i vård och omsorg