Lättsamma promenader

Mötesreferat
LÄTTSAMMA PROMENADER, 2021.
Under våren har vi ordnat med promenader med Solliden som utgångspunkt. Det beror ju på att vi inte har kunnat ordna några vanliga månadsmöten. Under mars och april har vi startat måndag, onsdag och fredag, tyvärr fick vi ett lågt antal deltagare, men vi som var med fick gå i den vackra tallåsen.
Vi fick se vårens utveckling, framför allt har vi sett mycket djur. Svanarna har invaderat Koverstaåkern och det är minst 100 svanar, under lång tid, som utnyttjat den goda grödan som odlas. Älgen gör regelbundna besök, det kan vara mellan tre och elva älgar, som mumsar av grödan. Rådjuren kommer i större och mindre flockar. Det var några vackra exempel vid våra vandringar.
Alvar Olsson