Trivselträff september

Trivselträff i Sockenstugan den 25 september.

Vi var 57 personer inkl. de inbjudna PRO-gästerna.

Syster-Gerd Andersson berättade om sitt mottagande av Äldrepriset från Ribbingska fonden i Lund och hon visade och berättade till bilder om sitt engagemang inom vården. Gerd har under sin yrkesverksamma tid till stor del arbetat som distriktssköterska och utbildare inom hemtjänsten. Efter pensioneringen har hon fortsatt inom verksamheten på Ängslyckan i Hedesunda, genom att starta "Träffpunkten" och varje vecka ordnar man med underhållning och förtäring.

Som andra programpunkt hade vi Den sjungande polisen från Enköping, Pekke Abrahamsson. Det blev visor, anekdoter och med en insmugen musiktävling. Det var en trevlig bekantskap, Pekke spelade på sin gitarr utan hjälp av inlagt komp, vilket uppskattades av oss i publiken.

Ordförande informerade om höstens verksamhet, som litteraturcirkel, mattcurling, boulefinal och om förfrågan från Solängsgården om att starta volontärhjälp/ledsagare.

Vi passade också på att till fikat använda servetter med SPF 80 år. Dagen till ära bjöd Syster-Gerd på Lundgrens hallontårta dekorerad med SPF flagga. Kaffet ordnades som vanligt på ett berömvärt sätt av vår serveringskommitté och till sist uppskattad lotteridragning.

Alvar Olsson