Bridge

Bridgeverksamheten är för tillfället pauserad p g a för lågt deltagarantal.Ansvarig, Kennet Wester. tel. 070-315 62 60
VÄLKOMNA !