Vindskyddet

Vindskyddet


14/4. Vi träffades vid det nya vindskyddet på åsen vid vattentornet och Lingonbacken. Vi var många som ville ta en promenad och grilla en korv. Vindskyddet är skänkt av Jonas Halonen och Tomas Jönsson. Det kommer säkert att uppskattas av bygdens folk. Vi tog en promenad över åsen och gick en vända på Patron Uhrs väg och Stiernmarks väg. Det blev en kort promenad eftersom deltagarna var frågvisa, framför allt om vad som skall hända med Lingonbackens förskola, som kommunen lämnat till förmån för baracker vid Österfärnebo skola. Vi fikade och grillade en korv i det vackra vårvädret.
Alvar Olsson