Boendeenkät

Hur vill du bo när du inte kan bo hemma längre?
Pensionärsföreningarna PRO och SPF Seniorerna i Österfärnebo är föreningar som i sina stadgar ska arbeta för samhällsfrågor. Vi ska bevaka pensionärernas frågor i ett vitt begrepp. Riksdagen har följande mål för bostadspolitiken:” Alla ska ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader, i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar”. Idag är var fjärde svensk över 60 år. Vi är friska längre och medellivslängden ökar, och med det får vi ett längre gott liv. Dock kommer boendet att behöva anpassas till en åldrande befolkning. Vi har gjort en undersökning hur vi fyllda 60 och framåt tänker över vårt boende i framtiden. Vi tror att dagens, de som snart är pensionärer och de som redan är pensionärer har andra krav, än tidigare generationer. Det behövs anpassade boenden, seniorboenden och trygghetsboenden, 55+ boende med en ökad tillgänglighet på grund av rörelsehinder, för de som inte behöver särskilt boende med vård och omsorg (ex Solängsgården). Byggande tar tid och vi vill kunna påverka vår kommun i första hand men även andra intressenter i byggbranschen. Enkäten har fått en väldigt fin respons, och här redovisar vi svaren från de olika åldersgrupperna. Sammanställningen kommer att lämnas till kommunledningen. Klicka på rubrikerna nedan för att se resultatet.