Information om Tuna församlingshem

Hej alla medlemmar i SPF Seniorerna Kiladalen! Information om hösten 2021, våren 2022, och våra möten. Vi översänder programmet som vi har tänkt oss. Pandemin pågår fortfarande men vi hoppas kunna genomföra vårt program. Vi rättar oss efter Folkhälsomyndigheten.

  • Dambroängens IP. Ålberga.

Tuna församlingshem På grund av reparationsarbeten i Lunda pastorsexpedition så ska den expeditionen flytta till Tuna församlingshem. Med anledning av det får inte SPF Seniorerna ha sina månadsmöten i Tuna. Troligtvis kommer reparationen att ta kanske 1 till 2 år.

Dambroängen i Ålberga. Alla möten under hösten 2021 och våren 2022 är planerade att vara i lokalen på Dambroängen i Ålberga. Ålberga GIF hyr ut den till oss.

Lokal Dambroängen. Det är en tillfällig lösning med lokal för vi hoppas få komma tillbaka till Tuna församlingshem.

Du som inte har epost eller inte kan se vår hemsida kan förvissa dig om hur det blir genom att kontakta någon i styrelsen eller den kommitté som är ansvarig.

Med vänlig hälsning 

Catarina Ekström, Ordförande

SPF Seniorerna Kiladalen