Program våren 2020

Under hösten så har vi pga pandemin inget helt program. Däremot så kommer vi kanske att ordna några aktiviteter som går att lösa med gällande regler. Information kommer i dessa fall att skickas ut på mail och i Borås Tidning. Se även här på hemsidans första sida i rulltexten och under  " Nyheter, kommande aktiviteter".

Program för våren 2020 

Ändring: Anders Lorentzon kan tyvärr inte framträda i Cosi Van Tutte den 4 april i Ulricehamn p g a att han är förbjuden att sjunga beroende på överansträngda stämband. Han kommer däremot att följa med som guide, även i bussen.

Dagordning för årsmötet den 13 feb

Verksamhetsberättelse styrelsen 2019

Årsberättelse Resekommittén 2019

Verksamhetsberättelse Folkhälsokommittén 2019

Verksamhetsberättelse Tonsättarna 2019


Brev till medlemmarna