Sillsexa mar 2019

Bilder från månadsträff med sillsexa i Ambjörnarps bygdegård 28 mars 2019