Nexans mars

Bilder från studiebesök hos Nexans den 8 mars 2018.