Sillsexa mar 2019

Referat från månadsträff med sillsexa hos SPF Seniorerna Tranemo

  • Krister Classons orkester

Sjötofta och Tranemo arbetsgrupper inom SPF Seniorerna Tranemo arrangerade en månadsträff i Ambjörnarps bygdegård den 28 mars. Efter välkomnande av ordf Bernt Bertilsson inleddes träffen med sillsexa i form av en buffé och alla 135 deltagare lät sig väl smaka. För underhållningen under kvällen svarade Jens Classon, batteri, Benjamin Önnhed, gitarr, och Krister Classon, konferencier och gitarrist. Skämten blev många och stämningen var hög med mycket skratt och många applåder. Deltagarna fick också vara med och tävla i lag i en skämtsam frågesport i Kristers regi. Kvällen avslutades med sedvanligt lotteri, varefter ett stort tack riktades till Sjötoftas och Tranemos arbetsgrupper och Kristers orkester.

Länk till fler bilder